Om Företaget

Mål

Datatrion är byggt på en vilja att hjälpa mindre företag med sin IT-utveckling. En fungerande IT-infrastruktur är en nyckeldel i de flesta företags vardagliga arbete. Vi vill hjälpa våra kunder att förstå sina egna behov och sedan designa, bygga och supportera IT-system efter dessa. Vi är våra kunders externa IT-avdelning så kunderna själva kan fokusera på annat.

Historia

Barndomsvännerna Andreas, Peter och Hans jobbade som IT-konsulter på varsitt håll och såg möjligheten att kombinera sina kunskapsområden i ett gemensamt företag. De tre startade år 2003 Datatrion. Ganska snart var trion inte de enda anställda i företaget och under 10 kommande år hade Datatrion en kontinuerlig stillsam tillväxt. På grund av kundernas växande behov har företaget sen 2013 haft en snabb tillväxt.

Struktur

Vi tror på korta beslutsvägar, individuellt engagemang och stort eget ansvar hos våra konsulter. Därför har vi minimalt med titlar, funktionsuppdelningar och specifika poster. Utöver vår VD finns en ledningsgrupp, en vice VD med ansvar för Umeåkontoret och en Utvecklingssamordnare med särskilt ansvar för systemutvecklingen.